FUNKCE A STUDIE

ANDUVET je velmi vhodný pro jezdecký sport. Vibrační motory, rovnoměrně rozprostřené v koňské pokrývce, vytváří mechanické kmity. Tyto kmity umožňují velmi hluboké uvolnění napjatých svalů. Rovněž bolest kloubů a svalů může být zmírněna použitím ANDUVETu.

Optimální prevence zranění uvolněním svalového systému

- Zahřátí před tréninkem

- Uvolnění po tréninku

- Podporuje regeneraci

Energie pro svalový systém

Realistickou představu o výkonnosti koně si můžete udělat pouze v případě, pokud víte, jak pracuje jeho svalová struktura. Je například nezbytné vytvořit pro koně dostatek energie pro tvorbu svalů. Vyvážená strava a trénink tvoří základ pro účinné zvýšení výkonu. Nicméně pokud jsou navíc přijata dodatečná opatření pro uvolnění a úlevu od bolesti, je šťastnější nejen majitel, ale také jeho zvíře.

Jak funguje svalový metabolismus?

Aby mohl pracovat, potřebuje svalový systém palivo. Rozložením stravy do jednotlivých nutričních prvků může organismus využít energie, která je v nich uložena, pro tělesné účely.
Aby bylo možné využít této energie, využívá naše tělo adenosintrifosfát, který může být přirovnán k jakési základní měně. Tak zvaný ATP, tedy fosfát, který je obzvláště bohatý na energii, je ‘svalové palivo’ par excellence. Tato energie je skladována v omezeném množství ve svalových buňkách a v případě velké fyzické námahy je velmi rychle spotřebována. Tímto fyzickým úsilím je chemická energie přeměněna na dynamickou energii a teplo.

Optimální trénink

Účinné zahřátí a dostatečné regenerační fáze zlepšuji účinek posilování.

Jak zajišťuje ANDUVET uvolnění a regeneraci?

Relaxační účinek ANDUVETu je založen na mechanickém chvění, které v těle generuje elektrické mikroproudy. Díky tomu jsou stimulovány buňky, tvoří se více ATP a následkem toho se zvyšuje i množství energie v našich buňkách. Tato biologická energie podporuje regenerační proces, podporuje přirozené tělesné funkce a zvyšuje látkovou výměnu. To dlouhodobě usnadňuje regeneraci.

Chvění zaručuje hluboké uvolnění svalstva a může zlepšit odstraňování hluboce zakořeněných napětí. Několik aplikací se ukazuje být užitečnými v jezdeckém sportu. Na jedné straně uvolnění svalového systému před svalovou námahou je velmi důležité a může napomoci omezení rizika vzniku zranění. Aplikace podobná masáži je také užitečná po závodě. Trvalý účinek mechanického chvění může pomoci tím, že se uvolňují endorfiny a dochází k úlevě od bolesti.

Sinusový:
Stochastické rezonance:
 

Studie

Tyto termografické záznamy byly součástí studie provedené u 67 koní. Ukazují stupeň závlahy krví před, během a po užití ANDUVETu.

Před použitím, tělo a končetiny jsou zjevně velmi chladné. Po cca 8 minutách aplikace, závlaha krví se pomalu zlepšuje. 15 minut po užití, velmi silné zvýšení závlahy krví, dosahuje i k hlubším svalovým vrstvám.