Zásady ochrany osobních údajů » www.andullasys.cz

Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro hhp GmbH nanejvýš důležitá. Z tohoto důvodu by hhp GmbH ráda využila této příležitosti k tomu, aby Vás informovala, jak chráníme Vaše soukromí v případě, že nám dáte k dispozici Vaše osobní údaje. Spolu s důsledným dodržováním zákonných ustanovení o ochraně údajů je cílem tohoto našeho upozornění zavázat nás ke zpracování Vašich dat v naprostém utajením s cílem chránit Vaše soukromí po celou dobu. Je pro nás důležité, abyste se cítili bezpeční, když navštívíte webové stránky hhp GmbH.

K čemu jsou Vaše data používána
Chtěli bychom kontinuálně vylepšovat náš produkt a činit je atraktivnějším pro naše zákazníky. Můžeme však optimalizovat obsah našich hhp GmbH webových stránek v souladu s požadavky našich zákazníků, pouze pokud si budeme jisti, které oblasti jsou nejčastěji a nejdéle navštěvovány. Osobní informace jsou hhp GmbH užívány za účelem technické správy webových stránek, zákaznické administrativy, průzkumu výrobků a marketinku. A to vše pouze v požadovaném rozsahu. Čím lépe porozumí hhp GmbH přáním a zálibám svých zákazníků, tím jednodušší je pro Vás nalézt požadované informace na našich webových stránkách.

Prohlášení o zrušení souhlasu
Můžete kdykoli zrušit své prohlášení o souhlasu s následným účinkem. V případě zrušení se hhp GmbH zavazuje okamžitě smazat osobní údaje, pokud takové smazání neporuší její zákonné povinnosti je uchovávat.
Zrušení může být zasláno e-mailem nebo dopisem bez nutnosti zachovat předepsanou strukturu na následující adresu:

Andullasys s.r.o.
Na Beránce 57/2
16000 Praha 6 – Dejvice
info@andullasys.cz

Osobní údaje
Žádost o zadání osobních údajů jako je adresa, jména nebo telefonní čísla na webové stránky hhp GmbH podléhá zvláštním ustanovením o ochraně dat, o kterých Vás informujeme následujícím zněním:

Používáme tyto údaje ke zpracování administrativy našich zákazníků, pro účely technické správy našich webových stránek, pro marketinkové a produktové průzkumy, a to pouze v nezbytném rozsahu. Vaše osobní data nejsou v žádném případě zasílány třetím stranám, s výjimkou poskytovatelů služby a třetích stran jednajících jménem hhp GmbH.

Další informace
Obecné informace budou automaticky shromažďovány při Vašem přihlášení na webové stránky hhp GmbH. Tyto informace zahrnují typ vyhledávače a používaný operační systém, Vaši internetovou adresu a doménu Vašeho poskytovatele služby apod. Toto vše zahrnuje výhradně údaje, které nemohou být použity k Vaší identifikaci. Výše uvedené informace jsou vytvořeny, i pokud se přihlásíte na jakoukoli jinou webovou stránku na internetu. Nejedná se tedy o zvláštní funkci webové stránky hhp GmbH. Údaje tohoto charakteru jsou shromažďovány anonymně a jsou analyzovány hhp GmbH pouze pro statistické účely.

Cookies
Cookies jsou textové soubory užívané k identifikaci opakovaných návštěvníků našich webových stránek, a to pouze po dobu Vaší návštěvy. Cookies jsou ukládány do hard disku Vašeho počítače a nezpůsobují mu žádnou škodu. Cookies naší webové stránky neobsahují jakákoliv Vaše osobní data. Cookies Vám ušetří nutnost znovu zadávat data, zjednoduší pro Vás přenesení konkrétního obsahu a pomáhají hhp GmbH při identifikaci zvláště oblíbených oblastí svého on-line produktu. To umožňuje hhp GmbH přesně koordinovat obsah svých webových stránek s požadavky zákazníků. Pokud si je nepřejete, používání cookies může být kdykoli deaktivováno upravením nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Použijte nápovědu na Vašem internetovém prohlížeči pro zjištění, jak postupovat při úpravách takovéhoto nastavení.

Právo na informace
Na vyžádání Vás budeme písemně informovat jak nejrychleji to bude možné o právech a zákonech, které je možné aplikovat, a zda a které Vaše osobní údaje jsou u nás uloženy. V případě, že přes veškeré naše úsilí týkající se zabezpečení dat, jejich přesnosti a relevance, je u nás o Vás uložena nesprávná informace, zjednáme nápravu na základě Vaší žádosti.

Možnost volby
Chtěli bychom použít Vaše údaje k informování zákazníků a zainteresovaných stran o našich výrobcích a službách a konzultovat je s nimi tam, kde to přichází do úvahy. Účast v těchto průzkumech je samozřejmě dobrovolná. Pokud s tím nesouhlasíte, můžete nás o tom kdykoli informovat dopisem. V takovém případě okamžitě zablokujeme Vaše údaje.

Zabezpečení
hhp GmbH realizuje organizační a technická bezpečnostní opatření za účelem ochrany poskytnutých osobních údajů před záměrnou nebo náhodnou manipulací, zničením, ztrátou nebo přístupem neoprávněných osob. Tato bezpečnostní opatření budou průběžně upravována, zdokonalována a aktualizována v souladu se stavem techniky.

Váš kontaktní bod pro otázky zabezpečení
V případě dotazů, stížností či žádostí týkajících se ochrany osobních údajů je Vám k dispozici bezpečnostní technik pan Timo Dehn ze společnosti HHP GmbH odpovídající za oblast ochrany údajů. Procedura veřejného adresáře dle článku 4 a 4E německého zákona o ochraně údajů. Úředník odpovídající za ochranu dat poskytuje údaje požadované v souladu se zákonem.

Jméno odpovědné kanceláře:Andullasys s.r.o.
Na Beránce 57/2
16000 Praha 6 – Dejvice
Tel.: +420 605 139 190
E-Mail: info@andullasys.cz
www.andullasys.cz

Executive Director: Bruno Nuyttens

Registrovaná kancelář Karlsruhe, Mannheimský Regionální Soudní a Obchodní Registr HRB 721860
DIČ: DE227770590

Účel shromažďování, zpracování a užití údajů:
Předmětem činnosti společnosti je vývoj, výroba a distribuce zdravotnických a wellness produktů.

Popis skupin jednotlivců a údajů nebo kategorií zahrnutých údajů:
Zákaznická a zaměstnanecká data a požadované údaje od partnerských společností a třetích stran pro provádění předmětu činnosti.

Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým mohou být údaje zaslány:
Veřejné úřady jako součást primárního právního předpisu
Dodavatelé jako součást partnerství v souladu s článkem 11 německého zákona o ochraně osobních údajů
Společnosti a obchodní organizace hhp GmbH
Některé organizační jednotky pro provádění předmětu činnosti
Lhůty pro vymazání údajů:
V důsledku zákonných ustanovení platí několik retenční povinnosti a lhůt. Odpovídající data jsou odstraněna nejpozději uplynutím těchto lhůt.

Předání údajů třetím stranám:
Předání dat třetím stranám není plánováno.

hhp GmbH. Úředník zodpovědný za ochranu dat je Marc Apfel, 
May 2011.