Andullace studie

Účinnost a snášenlivost

Studie účinnosti a snášenlivosti andulačního masážního hhp systému

Řešení

Prim. MUDr. Christoph Bucka, neurologie
Prim. MUDr. Horst Reich, ortopedie

Úvod

V rámci klinického sledování použití byla na klinice am Haussee Felberg (2007) zkoumána účinnost masážního lehátka hhp jako doplňku terapie k fyzioterapii a sportovní terapii a dalším fyzikálním aplikacím. Celkem 54 pacientů s ortopedickými, neurologickými a psychosomatickými obtížemi se zúčastnilo výzkumu, pojatého jako dotazník. 24 mužů a 30 žen v průměrném věku 51,8 let se během průměrné doby pobytu 4,3 týdnu podrobilo 2 – 4 andulačním ošetřením za týden. Pacienti byli dotazováni na sílu bolesti a potíže před ošetřením a po něm a na snášenlivost a účinek andulační terapie.

Zjištěné obtíže:

  • Syndromy páteře, převážně bederní, krční páteř, polytrauma, výhřez meziobratlové ploténky, totální endoprotéza kyčle, koxartróza, revma
  • Roztroušená skleróza, morbus Parkinson, diabetická neuropatie
  • Deprese, strach, migréna, tinnitus

Výsledky

Obr. 1. Odborné oblasti a diagnózy testovaných osob.

81,5 % pacientů (44 z 54) udávalo dobrou až velmi dobrou snášenlivost.

V rámci ošetření masážním lehátkem hhp bylo možné snížit podíl pacientů se středními až silnými bolestmi z 61,1 % na 27,8 %. Před ošetřením byl podíl pacientů s malými až nepatrnými bolestmi 16,6 %. Po ošetření 48,1 %. Obtíže tak bylo možné odstranit u velké části pacientů s nízkými nebo žádnými bolestmi.

60,8 % pacientů hodnotí účinek této formy terapie jako dobrý až velmi dobrý.