Andullace studie

Účinek andulační masáže

Studie Fresenius o účinku andulační vibrační masáže ve spojení s infračerveným ozařováním při městnání v cévním a lymfatickém systému

Řešení

Bakalářská práce Floriana Kleina, Offenbach
Oponent: Prof. Dr. Hanno Felder
Obhájeno: květen 2005

Položené otázky

Cílem studie bylo zjistit, jaký vliv má andulační masáž ve spojení s infračerveným teplem na lymfatický systém.

K tomu sledované závislé proměnné s výpovědní hodnotou jsou:

  • Subjektivní pocit bolesti
  • Rozsah pohybu
  • Stav otoků
  • Rozdělení tělesných tekutin

Průběh studie

Losováním byly zúčastněné osoby náhodně rozděleny do dvou skupin. Jedna zkušební skupina, která byla podrobena 15minutové aplikaci zdravotního masážního lehátka hhp se speciálním kombinovaným programem podporujícím odtok lymfy (andulační masáž) k ošetření celého těla, a jedna skupina kontrolní, která byla po stejnou dobu ošetřena lehátkem placebo bez vibrací a infračerveného tepla.

Bezprostředně před výzkumem vyplnili účastníci dotazník, v němž byla uvedena osobní data, kontraindikace a další doplňkové informace, jako užívání léků. Poté byli účastníci zkoumáni z hlediska čtyř závislých proměnných zmíněných výše. Každá skupina se skládala z 10 testovaných osob.

Nástroje a metody:

  • Postup při měření obvodu Body Composition Analyser Inbody 33.0 Biospace
  • Princip modelu 4centimetrových mezer podle Kuhnkeho
  • Měření rozsahu pohybu ve flexi/extenzi Cybex
ET Použití lékařského andulačního masážního lehátka hhp AT
Měření obvodu   Měření obvodu
Výpočet objemu   Výpočet objemu
Subjektivní pocit bolesti   Subjektivní pocit bolesti
Rozsah pohybu ve flexi   Rozsah pohybu ve flexi
Intra/extracelulární hospodaření s tělesnými tekutinami v %   Intra/extracelulární hospodaření s tělesnými tekutinami v %

Vyhodnocení studie

Obr. 1. Subjektivní pocit bolesti po použití masážního lehátka hhp (červená skupina) podstatně klesl.

Obr. 2. Rozsah pohybu se po ošetření na masážním lehátku hhp (červená skupina) značně zvětšil.

Obr. 3. Stav otoků se po ošetření masážním lehátkem hhp (červená skupina) značně snížil.

Obr. 4. Hospodaření s tělesnými tekutinami bylo po ošetření na masážním lehátku hhp (červená skupina) pozitivně aktivováno.

Posouzení výsledků průřezové analýzy

Lze říct, že andulace masážního lehátka obecně pozitivně stimuluje lymfatický systém a lze hovořit o terapeutickém účinku.

Je vědecky prokázáno, že účinek andulačních kmitů masážního lehátka značně zmírňuje pocit bolesti u pacientů s poruchami odtoku lymfy. Lze prokázat, že vedle subjektivního pocitu bolesti reagují na andulační masáž také fyziologicky měřitelné parametry mobility kloubů, obvod a objem dolních končetin.

Téměř všichni pacienti ze zkoumané skupiny během ošetření usnuli a poté byli velice odpočatí. Teplo bylo vnímáno jako velice prospěšné a příjemné. Podrážděním termoreceptorů se totiž v kůži stimulují aferentní nervy, které zajišťují, že v centrálním nervovém systému jsou aktivována centra, která zajišťují snížení vnímání bolesti. K tomu dochází uvolněním látek, které potlačují bolest, tzv. endorfinů. Dalším faktorem pro zlepšenou pohyblivost je pravděpodobně velikost obvodu, popř. objemu, který se výrazně snížil, takže kloub se mohl snáze a bez bolesti pohybovat.

Vzhledem ke čtyřem závislým proměnným - vnímání bolesti, rozsah pohybu, stav otoků a hospodaření s tělesnými tekutinami - lze tedy hovořit o terapeutickém účinku.

Shrnutí

Na základě prokázaných fyziologických reakcí lidského těla sahají oblasti použití andulační masáže od rehabilitativních oblastí u pacientů s poruchami proudění lymfy, přes preventivní opatření k zabránění poruch prokrvení, přílišného napětí, bolestí hlavy a končetin, až po opatření podporující regeneraci, jako je namožení svalů a odbourávání produktů látkové výměny.