Andullace studie

Multicentrická studie

Multicentrická studie o účinku masážního systému hhp na pacienty s degenerativním onemocněním páteře

Řešení

MUDr. Claus Oberbillig, odborný lékař v oboru ortopedie Wiesbaden
MUDr. J. Mortier, ortopedická univerzitní klinika Frankfurt
MUDr. Tiberius Matcau, všeobecná praxe Kadelburg
MUDr. Stephan Müller, všeobecná ortopedická praxe Gelnhausen

Úvod

Bolesti zad se staly v Německu téměř národní nemocí č. 1 a mají dnes podstatný podíl na době pracovní neschopnosti. 60-80 % Němců trpí problémy s páteří. V roce 2006 trpělo více než 50 % všech výdělečně činných osob bolestmi zad. Asi 20 % zaměstnanců je kvůli bolestem zad v pracovní neschopnosti.

Na základě použití masážního systému hhp byla zaznamenána četná zpětná hlášení uživatelů o lepším prokrvení, uvolnění zádového svalstva, snížení bolestí a rozpuštění nahromaděné lymfy. Chybějící prokrvení zádového svalstva a s tím spojené zhoršené zásobování celého komplexu zad živinami důležitými pro látkovou výměnu vedou k chronické nedostatečné výživě důležitých tkáňových struktur. Trvá-li tento stav delší dobu, trpí jak pružnost dotčené tkáně, tak kontraktilita svalů. Myogelózy ve formě vícenásobných zatvrdnutí svalů jsou bezprostředním důsledkem a zároveň předstupněm zhoršující se statiky trupu. To se většinou projevuje nedostatečností vzpřimovačů páteře, popř. atrofovanou muskulaturou ventrálních svalů trupu. Na základě pozitivních ohlasů od pacientů byla zkoumána aplikace andulačních kmitů při obtížích u pacientů s onemocněním páteře.

Metodika

Do široce koncipované multicentrické studie bylo zařazeno celkem 99 pacientů s potížemi se zády, z toho 76 žen a 23 mužů, kteří byli sledováni po dobu 10 ošetření. Věkový průměr činil 57 let (33-85 let). Největší skupina zahrnovala věkovou kategorii mezi 44 a 64 lety.

17 pacientů mělo převážně potíže s krční páteří, 12 pacientů především s páteří hrudní. Většina 60 pacientů trpěla potížemi s bederní páteří. Byli zahrnuti všichni pacienti s chronickými, tj. více než 6 měsíců trvajícími, degenerativními obtížemi s páteří. Vylučovacím kritériem byla těžká osteoporóza, těhotenství a nádorová onemocnění (před operacemi, medikace opiáty). Měření bolestí se provádělo podle stupnice VAS.

Do výzkumu bylo vedle klinických nálezů zahrnuto vyhodnocení dotazníku SF 36.

Případné doprovodné terapie, jako lokální nebo systemická léčba bolesti a fyzioterapie, stejně jako osteopatická léčba a diagnostické nástroje, byly rovněž zaznamenány.

Příslušné parametry standardizovaného dotazníku SF 36 a příslušný nález z klinického vyšetření byly zaznamenány před prvním, po 5 a 10 ošetření a variačně analyticky vyhodnoceny. Podrozdělení na skupiny krční, hrudní nebo bederní páteře provedeno nebylo, neboť tak by již nebyla možná podrobná výpověď s dostatečným statistickým podložením. Ošetření zahrnovalo vedle léčebné tělesné výchovy, akupunktury, neuralterapie také osteopatické ošetření a kombinaci léčebné tělesné výchovy s výše uvedeným ošetřujícím přístrojem u 73 z 99 pacientů.

Zobrazení výsledků

V průběhu tří dotazování byly dotazovány činnosti během normálního dne. Silně namáhavé činnosti jako běh, zdvihání těžkých předmětů absolvovaly testované osoby po 5 ošetřeních se značným zlepšením. Po 10 ošetřeních se neprojevilo žádné další zlepšení.

Obr. 1. Změny obtíží při značně náročných činnostech ve 3 měřících bodech. Obrázek ukazuje podstatný pokles obtíží v důsledku pravidelně prováděné andulační masáže přístrojem hhp.

U průměrné těžkých činností, jako je nošení stolu nebo luxování, bylo možné zjistit významné zlepšení i při třetím dotazování.

Obr. 2. Pravidelné používání masážního systému hhp vedlo k podstatnému poklesu obtíží při nošení průměrně těžkých břemen.

Zdvihání a nošení nákupních tašek rovněž vykázalo podstatné zlepšení, i když ve stejném rozsahu jako u středně těžkých břemen.

Obr. 3. 10 ošetření masážním systémem hhp vedlo k podstatnému snížení potíží při zdvihání nákupních tašek.

Zachování pracovní schopnosti a/nebo vykonávání běžných denních činností jsou parametry významné ze zdravotně ekonomického hlediska. Zde bylo dosaženo zlepšení s pravděpodobností omylu 3 %.

Obr. 4. V průběhu studie byl u zkoumaných pacientů zjištěn pokles pracovní neschopnosti.

S fyzickým vypětím, popř. přetažením, jde často ruku v ruce také vypětí duševní. Na otázku: "Byli jste tak stresováni, že vás nic nemohlo rozveselit?" odpověděla po poslední návštěvě většina (87 %) kladně.

Obr. 5. Na základě pravidelného používání masážního systému bylo možné zjistit u sledovaných pacientů statisticky významné zlepšení nálady.

Vlastní hodnocení bolestí

Vlastní hodnocení bolestí pacienty podle vizuální analogové stupnice (VAS) s členěním 0-9 (0 = žádné bolesti, 9 = nejsilnější bolesti) je důležitým a neopominutelným měřicím nástrojem pro posouzení bolestí. V naší studii bylo zjištěno podstatné zlepšení úrovně bolesti již po prvních 5 ošetřeních.

Při odpovědi na otázku ohledně spotřeby léků proti bolesti neexistovala žádná jednotná odpověď. Ale cca 30 % uvádělo snížení spotřeby léků.

Spánek je mimořádně důležitý k tomu, aby si tělo i mysl odpočinuly. 57,4 % pacientů uvedlo zlepšení nepřerušovaného spánku.

Většina přetažení se objevuje v oblasti bederní páteře. Celkem 46,6 % dotazovaných uvedlo po ošetření snížení přetažení.

Obr. 6. Podstatné snížení pocitu bolesti bylo možné pozorovat již po pátém ošeření masážním systémem hhp, při trvale nízkém pocitu bolesti.

Shrnutí a výhled

Multicentrická studie působivě ukázala, že již po 10 použitích masážního systému hhp, vždy po 15 minutách, je zjištěno podstatné zlepšení svalového napětí na páteři.

Bylo možné prokázat významné zlepšení bolestí páteře, nálady, zvýšení subjektivního pocitu zdraví a schopnosti koncentrace. Dalšími pozitivními výsledky studie jsou délka spánku, a tím i prodloužení fází REM, důležitých pro odpočinek těla i mysli.

Dá se očekávat, že pravidelné používání masážního systému hhp povede k podstatnému a trvalému snížení obtíží s páteří.