Andullace studie

Městnání ve venózním a lymfatickém systému

Použití andulační terapie při městnání ve venózním a lymfatickém systému

V rámci bakalářské práce ve studijním oboru Fyzioterapie na VŠ Fresenius vznikla v roce 2005 empirická studie o účinku oscilujících vibračních masáží ve spojení s infračerveným zářením na městnání ve venózním a lymfatickém systému. Oscilující vibrační systém je přímým předchůdcem mechanické andulační terapie. Pomocí empirické studie bylo zkoumáno, zda oscilační masáž dokáže ve spojení s infračerveným světlem uvolnit městnání ve venózním a lymfatickém systému. Stav lymfatického systému byl evaluován na základě rozsahu pohybu, vnímání bolesti, stavu otoku a hospodaření s tělními tekutinami.

K empirickému ověření teoretických předpokladů bylo vyšetřeno 19 pacientů s ortopedicko-traumatologickými potížemi a rovněž s městnáním lymfy. Účastníci byli pomocí losování rozděleni do vyšetřované a do placebo skupiny. Před i po aplikaci terapie byly zjištěny vyšetřované parametry. K nim patří rozsah pohybů a stav otoku postiženého kloubu a hospodaření s tekutinami. Dále bylo na vizuální stupnici zjištěno aktuální vnímání bolesti (rozsah 0 až 10). U vyšetřované skupiny se 15 minut aplikovala léčba s programem na aktivaci lymfatického systému, kontrolní skupina obdržela placebo program.

Výsledky empirického výzkumu ukazují u vyšetřované skupiny ve srovnání s placebo skupinou zmírnění otoku a vnímání bolesti, stejně jako zřetelné zlepšení pohyblivosti a hospodaření s tekutinami. Pohyblivost byla mimo jiné zjišťována pomocí měření úhlu ohybu. Ten se podařilo přímo po první aplikaci andulační terapie rozšířit o 5,4° (viz obr. 1.). Celkové výsledky této studie ukazují terapeutický efekt andulační terapie na stav lymfatického systému.

Obr. 1.: Rozšíření pohyblivosti v ohybu před a po aplikaci ve srovnání skupin.