Andullace studie

Fyziologické účinky

Dlouhodobá studie fyziologických účinků oscilační masáže na lidský organismus. Dlouhodobý účinek andulace u chronických bolestí

Studie fyziologického působení oscilační masáže ukázala pozitivní krátkodobý účinek terapie na lidský organismus. SPOREG, ambulantní rehabilitační centrum v SRN, navázalo dlouhodobou analýzou na předcházející empirickou studii. Přitom byly zkoumány dlouhodobé efekty terapie u pacientů s chronickými bolestmi zad. Oscilační masáž je považována za přímého průkopníka mechanické andulační terapie.

SPOREG v roce 2004 měřil subjektivní vnímání bolesti, pohyblivost trupu, napětí zádových svalů a distribuci tělních tekutin. Po dobu 4 týdny byla 20 pacientům s chronickými bolestmi zad pravidelně třikrát týdně po 15 minut aplikována terapie. Dalších 20 pacientů tvořilo placebo skupinu. Na základě srovnání všech vyšetřovaných veličin na začátku a na konci sledovaného období byly prokázány dlouhodobé efekty terapie. K evidenci subjektivního vnímání bolesti sloužila stupnice od 0 (žádná bolest) do 100 (extrémní bolest), jak ukazuje obr. 1.

Obr. 1: Subjektivní vnímání bolesti testované skupiny a skupiny s placebem před a po 4 týdnech aplikace a rozdíl (n = 40, z toho 20 testovaný a 20 ve skupině s placebem; Vor = před; Nach = poté; Differenz = rozdíl).

Před obdobím léčení byly mezi testovanou skupinou a skupinou s placebem pouze malé rozdíly ve vnímání bolesti. Subjektivní stav kontrolní skupiny se po 4 týdnech zlepšil o 7,8 bodů stupnice. S poklesem subjektivního pociťování bolesti o 28,45 bodů stupnice v léčené skupině lze zřetelně interpretovat nejen změnu v rámci skupiny, ale také rozdíl mezi oběma skupinami.

Na základě dat k oscilující masáži, resp. mechanické andulační terapii získaných SPOREG, se ukazuje, že při pravidelném užívání lze bolesti způsobené chronickými potížemi se zády dlouhodobě výrazně zmírnit.