Andullace studie

Aplikace u chronických potíží

Dlouhodobá aplikace andulační terapie u chronických potíží v každodenním použití

DGA provádí od roku 2011 dlouhodobou evaluaci andulační terapie u různých chronických potíží. V  aktuálně probíhající studii je zjišťován celkový subjektivní stav celkem 1 000 chronicky nemocných pacientů, při dlouhodobé každodenní aplikaci andulační terapie po dobu 6 měsíců.

Po počátečním zjištění sociodemografických údajů a také onemocnění a symptomatik byli účastníci studie požádáni o pravidelné provádění léčby. Přitom byla pravidelně písemně dokumentována jak aplikace terapie, tak i celkový subjektivní stav.

Obr. 1.: Dlouhodobá studie k celkovému subjektivnímu stavu po pravidelné aplikaci andulační terapie (stupnice od velmi dobře po velmi špatně a týdenní průběh). Střední hodnoty průběhu terapie celkového subjektivního stavu u probandů s různými chronickými onemocněními při pravidelné aplikaci andulační terapie po dobu 6 měsíců (n = 86, stav: červen 2012). V červnu 2012 se ukázalo průměrné zlepšení celkového subjektivního stavu prvních ukončených evaluací (n = 86) z 30,94 na 64,42 po 6 měsících, tj. lze rozeznat pozitivní zvýšení celkového subjektivního stavu o 33,48 bodů.

Obr. 2.: Dlouhodobá studie k celkovému subjektivnímu stavu po pravidelné aplikaci andulační terapie (stupnice od velmi dobře po velmi špatně a týdenní průběh). Střední hodnoty průběhu terapie subjektivního celkového stavu u probandů s různými chronickými onemocněními při pravidelné aplikaci andulační terapie po dobu 6 měsíců (n = 210, stav: listopad 2012). Údaje zjištěné v rámci druhého dílčího vyhodnocení v listopadu 2012 pozitivní tendenci potvrdily. Subjektivní pocit účastníků studie se k tomuto datu ukončených šetření (n = 210) zvýšil v průměru o 28,84 bodů.

Toto pozitivní zvýšení se odráží v počátečních 31,51 bodech stupnice, které se po 6 měsících zvýšily na hodnotu 60,35 stupnice celkového subjektivního stavu. Na základě dosavadních výsledků měření lze říci, že:

  • Andulační terapie vede v průměru ke zlepšení celkového subjektivního stavu
  • Zvýšení celkového subjektivního stavu během 6 měsíců činí v průměru 29 bodů na stupnici od 0 do 100