Využívání na klinice

Klinika na Košíku

U pacientů byl nejčastěji používán program 3 a 6. U většiny byly maximální hodnoty stupně 2-3. Všichni pacienti byli s terapií spokojeni, ale problém byl, že po proceduře byli hodně unavení a nebylo možné s nimi hned po aplikaci rehabilitovat. Proto jsme se k andulační terapii přiklonili až po cvičení. Další problém byl přesun těžších imobilních pacientů na lůžko, ten byl pro personál naší kliniky časově i fyzicky náročnější. Subjektivně pacienti hodnotili přístroj kladně, líbilo se jim teplo zvláště na záda a bolesti po masáži ustoupily. Většina však nesnesla zapnutou vibraci na hlavu. Domníváme se, že terapie je vhodnější pro mladší pacienty, zhledem k velké únavě, kterou starší pacienti pociťovali.