Máte nějaké další otázky k hhp systému?

Zde najdete nejčastěji kladené otázky.

FAQ

Jaké kontraindikace musí být při použití hhp systému zohledněny?

U modelů VM 9100RM III vyrobených od ledna 2012 již žádné. Výjimečně je třeba věnovat zvýšenou pozornost reakcím a aktuálnímu zdravotnímu stavu uživatelů kardiostimulátorů, pacientům s akutní trombózou a žilními záněty. To samé platí pro pacienty s akutním horečnatým onemocněním. V těchto případech je konzultace s ošetřujícím lékařem obeznámeným s principy andulační terapie žádoucí.

Má hhp systém a současně andulační terapie nějaké vedlejší účinky?

Po mnohaletém výzkumu andulační terapie lze konstatovat, že veškerá ošetření zůstávají bez jakýchkoliv nežádoucích vedlejších účinků. Dosavadní poznatky tento fakt jednoznačně dokládají. U akutních zánětů je třeba sledovat intenzitu nastavení infračervených zářičů, sloužících k prohřátí a prokrvení tkáně. V několika případech bylo u pacientů s akutním zánětem tkání dosaženo podstatného zlepšení celkového stavu i bez nasazení infračerveného světla.

Mohu dělat něco špatně?

Ne. V hhp systému nastavené jednotlivé lékařské programy nepůsobí žádným způsobem negativně na lidský organizmus.

Mohu používat hhp systém během těhotenství?

V těhotenství je možné použití po 14 týdnu po početí až do 4-5 týdnu před termínem, za předpokladu, že ošetření nepřesáhne intenzitu 20Hz.

Mohu hhp systém používat každý den?

Ano. Denní použití je lékaři a odborníky vřele doporučováno a vede při dlouhodobých zdravotních potížích k citelnému zlepšení stavu. Dle potřeby je možné absolvovat i několik ošetření denně. Optimální doba aplikace je 15-25 minut.

Jak dlouho mohu na hhp systému zůstat?

V zásadě není doba masáže ničím ohraničena. Další navyšování délky ošetření je však z terapeutického hlediska neefektivní. Organizmus není neomezeně schopen přijímat impulzy a předávat buněčnou informaci. Důležitá je především pravidelnost použití a dodržování pitného režimu. Delším setrváním na hhp systému si nelze jinak ublížit. Řada uživatelů praktikuje po absolvování programu další fázi o délce 30-45 minut. Důvodem je zmírnění psychického napětí a stresu. V akutních případech psychosomatického vyčerpání, silných bolestí, nedostatečného prokrvení a blokací lze praktikovat příslušný program 2x denně – ráno a večer, tedy s dostatečným časovým odstupem.

Jak je to s elektrickým smogem?

hhp systém je produkt třídy 2A, který byl přezkoušen na elektromagnetickou snesitelnost, viz certifikace a prohlášení o shodě na našich stránkách. Jakékoliv nežádoucí vedlejší účinky jsou zcela vyloučeny.

Pomůže mi hhp systém opravdu?

Dnes již 13 studií vypracovaných univerzitními klinikami a odborníky z rehabilitace a ortopedie dokládá pozitivní účinky andulační terapie. hhp systémy se v posledních letech začínají ve zdravotnických zařízeních prosazovat díky příznivému hodnocení ošetřujícího personálu, stejná odezva panuje i mezi desetitisíci privátními uživateli po celém světě. Je zřejmé, že rychlost zmírnění potíží a konečný výsledek se bude u jednotlivých pacientů lišit. V některých případech se zmírnění obtíží a podstatné zlepšení zdravotního stavu dosahuje již po 6-12 aplikacích. Při chronických obtížích je třeba vycházet z nutnosti pravidelného ošetření po dobu několika týdnů. Andulační terapie je zároveň velmi účinná ve vztahu k prevenci, zvýšení imunity a schopnosti regenerace.