Úleva od bolesti

Chronická bolest

Andulace může ulevit od bolestí, které jsou odvozeny od různých příčin, jakou jsou bolesti zad, fibromyalgie a artróza. Zejména bolesti, které jsou následkem nemoci, jsou obvykle spojeny s dlouhodobým utrpením, jež nepříznivě ovlivňují kvalitu života člověka. Andulace může úlevou od bolesti napomoci obnovení kvality života. V takovém případě přichází do úvahy biofyzikální princip 2 – ztlumení signálů bolesti. Úleva od bolesti je dosažena dlouhodobou a pravidelnou aplikací léčby. To přivodí produkci hormonu endorfin. Na základě přirozeného procesu je nastolen normální každodenní život a kvalita života je obnovena.

,,Je to tak skvělé! Jako zbavit se těžkého břemene. Nevím, co mi budoucnost přinese, ale jsem plná naděje."

Rita Tischbein
DALŠÍ ODKAZY

Akutní bolest

Akutní bolesti díky fyzickému vypětí již nejsou něco neobvyklého. Andulace může přivodit úlevu od bolesti také v tomto případě. Biofyzikální princip 2 je také v tomto případě aplikován. Nicméně v tomto případě je krátká aplikace již dostatečná k překrytí signálů bolesti pozitivními signály mechanického chvění.

Preventivní péče

Andulace je užitečná nejen pro úlevu od stávajících bolestí, ale slouží také jako prevence pro zabránění vzniku bolesti. S každou aplikací zajistíme s biofyzikálním principem 1, že naše buňky jsou aktivovány, aby vyprodukovaly více energie. To má pozitivní vliv na naše orgány, a tedy na naše celkové zdraví. Navíc biofyzikálním princip 5, stimulace proudění lymfatické tekutiny, zajistí odstranění patogenů a chrání nás před nemocí. To nám dodává více vitality a zvyšuje naši odolnost vůči onemocnění.

Výkonost

Zahřátí

Andulace se využívá k zahřátí těla při přípravě pro sportovní aktivitu. To zvyšuje krevní oběh a dodává buňkám více energie. Žádné lidské tělo není schopno dosáhnout nejvyššího výkonu hned od začátku. Vhodná zahřívací fáze redukuje čas potřebný k dosažení nejvyššího výkonu a zabraňuje natažení svalů. Tohoto efektu je dosaženo biofyzikálním principem 3, stimulací krevního oběhu, a  biofyzikálním principem 1, produkcí energie v buňkách.

,,Používám andulaci po každém zápase. Doporučuji tuto léčbu, protože mi to pomáhá k rychlejší regeneraci."

David Ferrer (tenisový profesionál)
DALŠÍ ODKAZY

Zvýšení výkonnosti

Aplikace andulace stimuluje buňky, aby vyprodukovaly více energie. Tato energie je potřebná k dosažení samotného požadovaného výkonu. Ale nejen to, buněčná energie má rovněž pozitivní vliv na funkci orgánů, hlavní předpoklad pro schopnost dosažení požadované výkonnosti. Biofyzikální princip 1, tvorba energie v buňkách, umožňuje zlepšení stávající výkonové kapacity.

Regenerace

Ti, kdo dosahují mimořádných fyzických výkonů, by měli poskytnout svým tělům nejlepší možnou podporu a vytvořit protiváhu fyzickému vypětí. Značné fyzické vypětí způsobuje, že naše svaly ztuhnou, což ztěžuje krevní oběh. V takovém případě vstupuje biofyzikální princip 3- stimulace krevního oběhu. Oscilace andulace uvolňují svaly, zvyšují krevní oběh a stimulují proudění lymfatické tekutiny. Navíc to zajišťuje odstranění odpadních látek produkovaných tělem. Celý tento proces zajišťuje regeneraci těla a zabraňuje ztuhnutí svalů.

Wellness

Zdravé stárnutí

Pro pozitivní vliv na proces stárnutí je mimořádně důležité stimulovat kolagen, který se nachází všude v našem těle, v kostech, chrupavkách, šlachách, vazech, kloubech, zubech, v kůži a v dalších oblastech. Je to zásadní komponent našich pojivých tkání, což mimo jiné zajišťuje zjemnění obrysů naší kůže. Úroveň kolagenu je tedy rozpoznatelná na vzhledu naší kůže. Pokud je jeho úroveň v našem těle snížena, objevují se vrásky, takže vypadáme starší. Biofyzikální princip 1, produkce energie v buňkách, zajišťuje vytváření kolagenu díky přísunu energie. Ale také biofyzikální princip 3, stimulace krevního oběhu, a biofyzikální princip 4uvolnění relaxačního mechanismu, zrychluje tento proces zlepšeným metabolismem a aktivací relaxačního mechanismu. Zlepšený metabolismus zaručuje, že materiály pro regeneraci buněk v kůži jsou tam dopravovány a že konečné produkty metabolismu jsou z těla odstraňovány. S ohledem na skutečnost, že ztuhnutí svalů též způsobuje tvorbu vrásek, je zcela zásadní tomu zabránit uvolněním svalů. Na rozdíl od léčby Botoxem nejsou žádné části kůže paralyzovány, nýbrž uvolnění je dosaženo přirozenou cestou zevnitř.

Anti-Stress

Intenzivní stres každodenního života činí fyzickou a duševní regeneraci čím dál tím více obtížnou. Syndrom „vyhoření“ již není vzácný. Příčinou je trvalý negativní stres, též nazývaný chorobná úzkost. Chorobná úzkost může být způsobena různými faktory. Kromě externích vlivů je to obvykle duševní napětí, které vyústí v chorobnou úzkost. Především v našem každodenním životě se objevují stále zvyšující se nároky, kterým musíme dostát. Často si dáváme nadměrně vysoké cíle, které nejsme schopni splnit a které vedou k chorobné úzkosti. Způsob, jak se vyrovnáváme s těmito požadavky, určuje stav úroveň našeho stresu. Biofyzikální princip 4, aktivace relaxačního mechanismu, nám pomáhá vyrovnat se s nároky každodenního života vyvážením vegetativního nervového systému - a toto se odehrává na základě přirozeného procesu. Snižuje to úroveň stresu a vytváří ochranný štít. My sami tedy určujeme, do jaké výše může úroveň stresu narůst.

Relaxace

Naše svaly hrají důležitou roli pro fyzické a duševní uvolnění. Vyčerpávající aktivity a stresové situace způsobují ztuhnutí svalů, což může být rozloženo. Andulace umožňuje, aby se svaly uvolnily, následuje hluboká relaxace a naše celé tělo a mysl mohou být regenerovány. Stres může způsobit řada příčin. V nejhorším případě to vede k „vyhoření“. Trvalý negativního stresu se též nazývá chorobná úzkost. Ten je často spuštěn fyzickou zátěží. Způsob, jakým se vyrovnáme s nároky našeho zaměstnání a každodenního života, určuje naši stresovou situaci. Uvolnění relaxačního mechanismu nám pomáhá vyrovnat se se stresem a vyvážit náš vegetativní nervový systém. Úroveň stresu klesá a odolnost proti stresu stoupá.

Tvarování těla

Metabolismus je faktor, který ovlivňuje naši váhu. Tento termín se vztahuje na procesy, které jsou potřebné pro naše tělesné funkce. Metabolická aktivita se různí člověk od člověka, což je příčinou toho, proč někteří lidé snadněji uspějí při své snaze snížit svou váhu než ostatní. V tomto případě andulace pomáhá zvýšit metabolismus a má tedy příznivý vliv na redukci váhy. Pro dosažení úbytku váhy biofyzikální princip 3 stimuluje krevní oběh a biofyzikální princip 5 udržuje proudění lymfatické tekutiny. Biofyzikální princip 3 umožňuje našemu tělu absorbovat důležité výživné látky, které zvyšují naši vitalitu, a biofyzikální princip 5 nám umožňuje se zbavit metabolických odpadních produktů. Oba tyto biofyzikální principy jsou základními komponenty metabolické aktivity, která je tímto způsobem urychlena aplikací andulace.