Co je to andullace® ?

"Andulací se rozumí specifický masážní terapeutický postup pro vytváření biologických rezonančních kmitů, přičemž rezonanční kmity je možné pomocí širokého a střídavého frekvenčního okna ve smyslu modulované změny frekvence specificky přizpůsobit podle nemoci nebo obtíží."


Andulace — vytváření biologických rezonančních kmitů


Jako andulace se označují především ty andulační podněty, které působí na různé buněčné tkáně pohybového aparátu, svalového a nervového systému a tělesné tekutiny, jako je krev a lymfa. Cílem andulace je obnovit přirozené procesy látkové výměny, zachovat je či optimalizovat. To se provádí formou rezonančních kmitů ze širokého frekvenčního pole.

Andulace je specifický léčebný postup pro vytváření biologických rezonančních kmitů v lidské a zvířecí tkáni. Vytváření těchto terapeuticky účinných kmitů řídí uzavřené motory s jedním nevyvážením s různými frekvencemi. Tím se ve speciálních frekvenčních pásmech vytvářejí andulační kmity. Ty slouží k cílené aktivaci a stimulaci tělesných tekutin s cílem jejich terapeutického využití u uživatele.

Zvláštnost andulačního postupu je dána vytvářením rezonančních kmitů s účinností na nejrůznější tělesné tkáně, po předchozí analýze postupem biofeedbacku. Blokády a nedostatečná prokrvení, stejně jako snížená látková výměna je možné vyřešit, popř. stimulovat. K tomu je třeba působit na tělo různými frekvencemi, aby to odpovídalo různým strukturám tkání. Jedna frekvence není dostačující.

Díky plynulé modulaci definovaného frekvenčního pásma se zjistí optimální rezonanční kmitání pro terapii aktuální a individuální struktury tkáně.

Na základě tohoto předřazeného diagnostického nástroje je řízen následný masážní proces v rámci postupu andulace. K tomu jsou registrovány účinky definovaného andulačního motoru v různých frekvencích za pomoci snímače zrychlení. V průběhu plynulého a postupného zvyšování andulační frekvence se zjistí frekvence optimální, s jejíž pomocí je možné tkáň dostat do rezonančního kmitu.

Stanoveného frekvenčního koridoru pro nastavený počet kmitů musí být dosaženo v rámci definovaného času. Není-li ho možné dosáhnout, řídí elektronika plynule diagnostický postup dál až ke stanovené horní hranici.

Prováděný diagnostický program poté doporučí aktuální, optimální frekvenci pro terapii. Navíc má uživatel možnost svobodně si zvolit frekvenci v rámci frekvenčního pásma. K pevnému nastavení diagnostickým programem tedy nedochází.

Andulační kmity jsou terapeuticky úspěšně použity, pokud jsou uvolněny blokády a tělesné tekutiny mohou opět proudit.