Jak to všechno začalo

Realizace možnosti, že chvění ovlivňuje biologické systémy. Bruno Nuyttens – zakladatel hhp – měl vždycky blízký vztah se svým otcem. Takže když jeho táta před více než deseti lety začal trpět chronickými bolestmi zad, měl Bruno na mysli jen jedinou věc: pomoci vysvobodit svého otce z jeho paralyzujícího stavu.

A při této příležitosti narazil Bruno na veletrhu v Německu na masážní lehátko. Samotné lehátko mělo jen základní funkce a nebylo příliš vyvinuté, ale zahrnovalo v sobě jeden ze základních principů, na kterém byly založeny všechny následující výrobky hhp: mechanicky indukované kmity. Bruno byl zaujat předpokládanými výhodami jednoduchého zařízení a rozhodl se vyzkoušet jej na svém otci ve snaze zmírnit jeho utrpení. Po sérii procedur na lehátku se stav jeho otce významně zlepšil. Jeho bolest postupně ustupovala, až nakonec úplně zmizela!

Proměna snu
ve skutečnost

Tento neočekávaný výsledek byl událostí, která vedla k Brunově nově nalezeném životnímu poslání – zavázal se pomáhat co největšímu počtu lidí při zmírnění jejich útrap, získání určité míry naděje a zlepšení kvality jejich života.

Od tohoto dne věnoval Bruno veškerou svou energii vývoji výrobků inspirovaných biofyzikálním principem. Takto pak vyvinula hhp řadu svých profesionálních zařízení, výrobků a služeb, která lidem umožňují zmírnit jejich mírná postižení a chronická onemocnění. Od samého začátku nebylo naše poslání omezeno pouze na vývoj výrobků napomáhajících od bolesti; naše ambice na místo toho byla více holistická (celostní). Ta spojuje přínosy techniky s kompletní filosofií týkající se zdraví a má své kořeny v konceptu péče o sebe.

 • 2000

  Bruno Nuyttens při návštěvě veletrhu v Německu objevuje masážní lehátko a díky němu ulevuje svému otci od ochromující nemoci.

 • 2001

  Je založena hhp Belgie. Bruno Nuyttens má eminentní zájem na tom, aby možnost úlevy od bolesti byla rozšířena na co možná nejširší okruh veřejnosti.

 • 2001

  První terapeutický systém je uveden na trh. Zpočátku je však prodej omezen pouze na veletrhy.

 • 2002

  Je otevřena první pobočka v Německu, země číslo dvě pro výstavy.

 • 2004

  Následuje další země. V roce 2004 je založena hhp Nizozemsko v Bredě.

 • 2004

  V roce 2004 přichází na trh 2. model od hhp, stále ještě nazývaný masážní lehátko. Nicméně tehdy ještě nebyly jeho součástí zdravotní programy.

 • 2005

  ANDUVET, přikrývka pro koně, se stává novým přírůstkem do rodiny výrobků. Co je dobré pro lidi, může také pomoci jejich oblíbeným zvířatům.

 • 2005

  Systém hhp vyrobený společností METEK pod typovým číslem VM 91 00 RM II získává schválení jako ověřený zdravotní výrobek.

 • 2007

  Ani nejlepšímu příteli člověka by neměla být odepřena radost z hlubokého uvolnění. Proto jsou nyní k dispozici i přikrývky ANDUVET pro psy.

 • 2007

  hhp má od roku 2007 pobočku v zemi lásky.

 • 2007

  A na trh přichází další vylepšení systému hhp – poprvé byly vyvinuty zdravotní programy.

 • 2010

  hhp dosahuje nových výšek v alpské republice. Švýcarská pobočka je otevřena v roce 2010.

 • 2010

  Výrobková řada se rozšiřuje. Na trhu je uveden ANDUGURT. Byly navrženy dodatečné motory pro dosažení ještě hlubšího uvolnění.

 • 2012

  Revoluce! V kombinaci s břišním pásem a šíjovým polštářem je nyní možné používat hhp systém účinněji než kdy předtím.

 • 2012

  Od roku 2012 není na Iberském poloostrově jen slunce a moře, ale také podstatně více podnětů v oblasti zdraví. hhp Španělsko je nyní zastoupena v Madridu a Barceloně.

 • 2013

  V roce 2013 byla v bývalé Osmanské říši otevřena nejnovější pobočka hhp. V Istanbulu o ANDUMEDICu básní staří i mladí.

 • 2013

  Se svou futuristickou koncepcí je nová hala hhp v Istanbulu milníkem na cestě do budoucnosti.

 • 2013

  Od roku 2013 spolupracuje hhp s IBMP na vývoji kosmického skafandru, který přenáší biofyzikální princip ANDUMEDICu do vesmírných aplikací. Zrodil se ANDUSPACE.

 • 2014

  ANDUMEDIC 3 přichází na trh. Spolupráce mezi zdravotnictvím a vědou vyústila v optimální aplikaci.

 • 2014

  Systém spaní 21.století je připraven k uvedení na trh. Od nynějška by problémy se spánkem měly být minulostí.

Intenzivní vývoj výrobků a vědecký výzkum

Opravdovou výzvou v počátečních stádiích hhp bylo změnit jednoduché masážní lehátko na vysoce kvalitní zdravotnické zařízení vyhovující příslušným normám. K překonání tohoto problému jsme realizovali vývojovou fázi v úzké spolupráci s vědci, univerzitními týmy a lékaři při aplikaci pozoruhodného pokroku, kterého bylo dosaženo na poli biofyziky.

Výsledná technologie byla patentována pod obchodní známkou “ Andulace®”.

Tajemství andulace® spočívá v kombinovaném účinku indukovaných kmitů a infračerveného světla ke stimulaci látkové výměny v buňkách a ke zlepšení regeneračních procesů. Andulace® má mimořádně pozitivní vliv na lidské tělo a může být užita pro zmírnění bolesti.
Tato unikátní technologie prodělala mnoho různých etap klinických studií. Provedli jsme také vědecké výzkumy „in vitro“ a „in vivo“ za účelem vyvinutí inovativních léčebných strategií na základě andulační® technologie s podporou Mezinárodní Asociace pro Andulační® Technologii (IAAT), která iniciuje, koordinuje a monitoruje tyto aktivity.

Vytváření vztahů s našimi profesionálními partnery

Nebyli bychom tam, kde jsme nyní, bez úzkých vztahů a partnerství, která jsme během let navázali s fyzioterapeuty, všeobecnými lékaři a ostatními zdravotníky - zejména s těmi, kteří se angažují na sportovním poli.

Naše výrobky a služby si při svém používání postupně získaly důvěru našich profesionálních partnerů, kteří tak poskytují lepší péči a vyšší úroveň služeb svým pacientům. Je tomu tak zejména v případě déle trvajících léčebných procedur díky skutečnosti, že naše výrobky jsou dostupné pro použití v pohodlí pacientova domova, což usnadňuje zvládání dlouhodobých potíží a umožňuje následná sledování a vyšetření pacientů. Do současnosti bylo takto pomoženo více než 120 000 pacientům.

Vývoj naší výrobkové řady

Andulace® je unikátní technologie, která může být implementována v různých typech zařízení, aby tak vyhověla mnoha různým potřebám a požadavkům. Každá položka naší profesionální řady prošla mnoha různými etapami vývoje výrobku a sama naše výrobková řada se v minulých letech zásadně rozšířila. Tato řada zahrnuje ANDUBALANCE®, která přináší radikálně nový přístup ke zdravotním problémům spojeným se zadržováním vody a regulací váhy. Obsahuje též ANDUBED®, u kterého se poprvé aplikuje andulace® , umožňuje tak relaxaci a odpočinek a přináší opravdovou revoluci těm, kteří trpí stresem a poruchami spánku.

ANDUFLEX® je nejnovějším doplněním naší řady péče o sebe a odráží potřebu všestrannějšího a kompaktnějšího andulační® zařízení vyjádřenou mnoha našimi zákazníky. ANDUFLEX® může být aplikován na předloktí, stehna a celou řadu různých svalů na nohou. Ukázalo se, že má velký úspěch u aktivních lidí, kteří chtějí zůstat fit.

Budoucí vývoj výrobků a služby s přidanou hodnotou

hhp má naplánováno mnoho unikátního konceptů, které se mají ještě vyvinout a vyrobit. Jedním z nich je Energetická kabina hhp. Tento unikátní modul vejcovitého tvaru pojme kterýkoliv z našich špičkových profesionálních výrobků a jeho cílem bude pomoci obnovit základní energii, kterou všichni potřebujeme pro naše každodenní činnosti. Bude zahrnovat i volitelné doplňky, jako je světelná terapie a vysoce kvalitní audio pro naprosto pohlcující zážitek. Energetická kabina hhp bude k dispozici v našich obchodech koncepčních řešení, specializovaných zdravotnických centrech hhp a v provozovnách vybraných zdravotníků.

Vedle naší řady výrobků péče o sebe vyvíjíme také on-line platformu související s péčí o sebe, která nabízí Zdravotní kúry pro úlevu do bolesti, spánek, wellness a sportovní výkony a zotavení. Tyto Zdravotní kúry budou uzpůsobeny potřebám jednotlivých zákazníků a nabídnou jim výhody našich výrobků v pohodlí jejich vlastního domova. Při jejich aplikaci bude asistovat a radit Zdravotnický poradce hhp.

hhp obchody koncepčních řešení

Významným milníkem v naší historii bylo otevření našich prvních obchodů koncepčních řešení v Antverpách (Belgie) a v Istanbulu. Tyto obchody byly pojaty jako unikátní prostředí s prostorami pro relaxaci a vyzkoušení celé naší výrobkové řady v naprostém klidu a pohodě. Poskytnou také našim zákazníkům příležitost sdílet své potřeby s našimi profesionálními zdravotnickými poradci a dozvědět se více o filosofii naší značky, o andulační® technologii a mnoha našich službách s přidanou hodnotou, jako jsou cenově dostupné programy léčebných kúr. Po úspěchu obou našich obchodů budeme v blízké době otevírat ve velkých městech po celém světě nové obchody koncepčního řešení.

Postupné rozšíření naší mezinárodní sítě

Pacienti s mírným postižením nebo chronickou nemoci jsou rostoucí mírou nadšeni tím, jak jim naše výrobky a služby pomáhají starat se o své zdraví a zlepšovat kvalitu svého života. Po fázi rychlého rozšíření v Západní Evropě, zejména v Belgii, Nizozemsku, Německu, Francii, Španělsku a Velké Británii bude brzo následovat otevření poboček v Severní a Jižní Americe.

S postupnou expanzí naší mezinárodní sítě jsme se vydali cestou dalšího rozšiřování naší partnerské spolupráce s fyzioterapeuty a dalšími zdravotníky. Na všech těchto trzích jsou organizovány pravidelné zdravotnické akce v místních centrech nebo fyzioterapeutických ordinacích. To dává lidem bezprostřední příležitost vyzkoušet si naše výrobky a služby a zároveň je klíčové i pro hhp, protože jsme stále znovu a znovu udivováni, jak pozitivně mohou někteří pacienti reagovat na účinky andulace® již po jediné proceduře.

 

Pobočky hhp

Na mapě můžete vidět země, kde je hhp přítomná. Také si můžete zvolit město, abyste viděli, kde je nejbližší obchod hhp.