Paradox naší doby

Žijeme v době pozoruhodného technického pokroku v mnoha oblastech. Zdravotní normy se v rozvinutých zemích zlepšily v takové míře, že prognózy předpovídají v příštích dekádách výrazné prodloužení průměrné doby dožití. Dosažení zralého věku sta let již nebude výjimkou, ale stane se normou.

A přece, navzdory zvyšujícím se životním standardům, počet mírných potíží a chronických nemocí zaznamenal prudký a alarmující nárůst. Mnoho těchto onemocnění souvisejících s životním stylem, jako jsou stres, vyhoření, obezita a kardiovaskulární onemocnění, kladou další tlak na systémy zdravotní péče. V dlouhodobém horizontu se prokáže, že se tato situace stala pro naše moderní systémy zdravotní péče neudržitelnou. To byl také důvod, proč byla společnost hhp založena – díváme se na zdravotní péči z odlišné perspektivy a během tohoto procesu poskytujeme inovativní řešení problémů, kterým čelí naši zákazníci.

Naše vize a poslání

hhp je společnost, která se liší od ostatních. Vlastně jsme více než jen prostá obchodní společnost. Představujeme filosofii, která má desítky tisíc stoupenců a odborníků napříč Evropou. Jsme toho názoru, že způsob, jakým pečujeme o naše zdraví, projde v budoucnosti zásadní změnou. A nejsme sami, kteří si to myslí.

V centru všech našich aktivit je přání a ambice podporovat lidi ve zlepšování kvality jejich života. Již od doby založení naší společnosti bylo naším cílem v hhp pomáhat lidem v jejich úsilí pečovat o své zdraví a žít zdravějším životním stylem. Naše vize je jednoduchá, ale zároveň ambiciózní: zpřístupnit péči o sebe každému.

Z tohoto důvodu se prezentujeme jako společnost péče o sebe. Jsme na křížové výpravě s cílem poskytnout lidem obnovenou naději a důvěru. Dosahujeme toho našimi výrobky, informacemi a službami, které nám všem usnadňují postarat se o menší zdravotní potíže nebo chronická onemocnění s podporou a radou sítě našich zdravotníků.

Naši partneři v oboru

To, co děláme, by nebylo možné bez úzkých vtahů a partnerství, která jsme za léta navázali s fyzioterapeuty, praktickými lékaři a ostatními zdravotníky - zejména s těmi, kteří působí v odvětví sportu.

Tito profesionálové začali věřit našim výrobkům a službám, tak jak je využívají při poskytování lepší péče a vyšší úrovně služeb svým pacientům. To platí zejména v případě, kdy léčba stále pokračuje, díky skutečnosti, že naše výrobky jsou k dispozici v pohodlí pacientova domova, což usnadňuje zvládání dlouhodobých nemocí a umožňuje pravidelné sledování pacientů.

Důležitost péče o sebe v evropských regionech (v %)

Source: The Epposi Barometer -
Consumer Perceptions of Self-care in Europe -
Quantitative Study 2013

Princip péče o sebe

Domníváme se, že doba, kdy občané byli jen pouhými pasivními příjemci zdravotní péče, je pryč. Naše vize je taková, kdy my všichni hrajeme aktivnější roli při péči o naše zdraví a každý den se rozhodujeme o svém cvičení, dietě a užívání léků.

Péče o sebe znamená, že jednotliví členové společnosti sami podnikají kroky ke zmírnění příznaků zdravotních vad; což pomáhá zvládat nemoci a neduhy a zároveň zlepšuje jejich celkové zdraví a kvalitu života. Koncepce péče o sebe dosáhla v Evropě širokého přijetí a devět z deseti zákazníků se na ni dívá jako na důležitou část léčby a prevence menších onemocnění, chronických stavů a nemocí.

Výzkum a klinické studie

Klinické studie se provádějí všude v Evropě na různých klinikách a sportovních centrech. Provádíme rovněž výzkumné projekty „in vitro“ a „in vivo“ za účelem vývoje inovativních léčebných postupů na bázi andulační® technologie. Děláme to s podporou Asociace pro andulační® technologie (IAAT), která iniciuje, koordinuje a monitoruje tyto činnosti.

Za dlouhá léta jsme rovněž navázali úzké vztahy s různými asociacemi, které se zabývají řešením dlouhodobých účinků mnoha chorob a chronických onemocnění. Průběžně vyzýváme tyto partnerské asociace, aby si vyzkoušely naše produkty a otestovaly andulační® technologii.

Přidejte úsměv do Vašeho života

Technologie založená
na pozoruhodném pokroku v biofyzice

Andulace® je technologie, která je přímým důsledkem velkého pokroku, kterého bylo dosaženo na poli biofyziky. Biofyzika užívá sílu fyziky, chemie a matematiky k porozumění zdraví za účelem prevence nemocí a vynalézání nových inovativních léčebných postupů. Jednoduše řečeno je biofyzika mostem mezi biologií a fyzikou.

Tato mezioborová věda je zdrojem inovace, která umožnila pozoruhodný pokrok v léčbě nemocí. Byla to věda biofyzika, která v r. 1953 odhalila strukturu DNA; a dala nám magnetickou resonanci, kardiostimulátory, srdeční defibrilátory, dialýzu ledvin a radiační terapie, a mnoho dalších revolučních lékařských technologií.

Andulace® je výsledkem biofyzikálního výzkumu, protože je tato technologie založena na fyzikálních principech a biologických mechanismech. Andulační® technologie využívá mechanicky generované chvění v kombinaci s infračerveným světlem za účelem stimulace buněčného metabolismu a posílení regeneračních procesů.

To je oblast výzkumu, kde chce hrát hhp stále významnější roli vyvinutím a zpřístupněním výrobků a služeb, které umožňují lidem pečovat o sebe, a tím jim vracet zpět úsměv do jejich životů.